• Võ Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   vovietdung15@gmail.com
 • Nguyễn Văn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Thể dục - GDQPAN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm TDTT
  • Email:
   nvluclongkien@gmail.com
 • Nguyễn Hòa Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDQPAN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenhhau10qp@gmail.com
 • Lê Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lê Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ltsonlongkien@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   octieu56@gmail.com