Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Luật
Giáo viên Ngữ văn Nguyễn Trọng Luật
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email trongluatlk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách