• Võ Thị Kim Xoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   xoanvomy@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Luật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   trongluatlk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ntmtuyen2406@gmail.com
 • Nguyễn Bá Phiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
 • Lê Huyền Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lehuyentram1987@gmail.com
 • Huỳnh Thị Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   myhahuynh1978@gmail.com
 • Huỳnh Phúc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   huy_c3cotott@angiang.edu.vn
 • Trần Thị Uyên Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tranthiuyenem@gmail.com