• Trương Văn Oai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   truongvanoai1983@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tan.c3ungvankhiem@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật ký
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   baongoc.uvk@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thanhtuyen.longkien@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   huy2607@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Lý - Kỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Huỳnh Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   longhuynh77@gmail.com
 • Đào Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tanduongtl27@gmail.com