• Võ Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   mydunglongkien@gmail.com
 • Trần Văn Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   kienlongkien@gmail.com
 • Phạm Thị Diệu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
 • Lê Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Email:
   angianginfo@gmail.com
 • Lê Hữu Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tinc3longkien@gmail.com