Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bá Phiếu
Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Nguyễn Bá Phiếu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Ngữ văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách