Thông tin chi tiết:
Trần Thị Uyên Em
Đảng ủy viên - Giáo viên Ngữ văn Trần Thị Uyên Em
Ngày tháng năm sinh 11/06/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học sư phạm Ngữ văn
Email tranthiuyenem@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách