• Mai Nguyễn Hoằng Tuấn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐ - Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   vulongkien@gmail.com
 • Nguyễn Châu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ms.chaugiang@gmail.com