• Nguyễn Đức Đủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyendu1965@gmail.com
 • Huỳnh Bảo Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   hbtoanag@gmail.com
 • Võ Văn Hộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   vohoc3mh61@gmail.com
 • Nguyễn Trung Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   truclongkien@gmail.com